Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2008

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ


Στα μέλη των Ενώσεων Διακοσμητών, παγκοσμίως, ζητείται να ασκούν το επάγγελμά τους κατά τρόπο που να προκαλεί σεβασμό και εμπιστοσύνη στους πελάτες, προμηθευτές, συναδέλφους διακοσμητές και κοινό.
Η επαγγελματική συμπεριφορά κάθε μέλους της Ένωσης οφείλει να κατευθύνεται από τον ακόλουθο κώδικα.


1. Θα συμμορφώνεται με τους ήδη υπάρχοντες νόμους και κανονισμούς, ρυθμίζοντας τις διαδικασίες της επιχείρησής του και την άσκηση της διακόσμησης εσωτερικού χώρου σύμφωνα με αυτό τον κώδικα.

2. Μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του στη διακόσμηση σε έναν πελάτη ως σύμβουλος ή προμηθευτής, με βάση μια αμοιβή, μισθό ή προμήθεια υπό τον όρο ότι οι επαγγελματικές του υπηρεσίες θα διεξαχθούν με τρόπο που θα εξυπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντα του πελάτη, χωρίς να θίξει την επαγγελματική του ακεραιότητα.

3. Πριν υπογράψει ένα συμβόλαιο με έναν πελάτη, θα ορίζει και θα προσδιορίζει σαφώς τον σκοπό και την φύση της μελέτης ή τις υπηρεσίες που θα παρέχει καθώς και τον τρόπο αμοιβής του. Θα εκτελέσει αυτές τις υπηρεσίες όπως ορίζονται στο συμβόλαιο και με την υψηλότερη επίδοση του επαγγέλματος.

4. Δεν θα αποκαλύπτει ποτέ πληροφορίες χωρίς τη συγκατάθεση του πελάτη και θα θεωρεί τις ευθύνες του σαν υποχρέωση προς το επάγγελμα του.

5. Θα θεωρεί μέρος της επαγγελματικής του ευθύνης να έχει ενεργό ενδιαφέρον στις μελέτες, τις σχεδιασμένες να βελτιώσουν την ποιότητα του περιβάλλοντος του ανθρώπου, διευθύνοντας τέτοιες δραστηριότητες κατά τρόπο που να εξυψώνει την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος και της Ένωσης στην οποία ανήκει.

6. Δεν θα θίξει ποτέ την φήμη ή τις επαγγελματικές σχέσεις άλλου συναδέλφου του επαγγελματία διακοσμητή.

8. Δεν θα συνάψει εν γνώσει του συνεργασία με πελάτη που έχει συμβόλαιο με συνάδελφο, ούτε θα έλθει σε συμφωνία, πριν ο πελάτης διακόψει κάθε προηγούμενη σχέση με τον πρώτο.

9. Δεν θα επιτρέψει σε κανέναν αντιπρόσωπο της επιχείρησής του ή της εταιρείας του να παρουσιαστεί σαν μελετητής διακοσμητής, εκτός αν του χορηγηθεί τέτοια εντολή για συγκεκριμένη αποστολή, ούτε να παρουσιαστεί στο κοινό γενικά σαν επαγγελματίας μελετητής εσωτερικού χώρου, μέχρις ότου μια τέτοια εκπροσώπηση κατοχυρωθεί με εκπαίδευση ή την απαραίτητη εμπειρία.

10.
Δεν θα υπαινίσσεται ποτέ, μέσω διαφημίσεων ή άλλων μέσων, ότι το προσωπικό του ή οι υπάλληλοι της Εταιρείας είναι μέλη της Ένωσης, εφόσον το δικαίωμα χρησιμοποίησης της ονομασίας, χορηγείται αποκλειστικώς στα μέλη, με ταυτότητα της Ένωσης.

11. Θα ενθαρρύνει και θα συντρέχει στην διακίνηση ιδεών και πληροφόρησης μεταξύ του διακοσμητή εσωτερικού χώρου και συγγενών επαγγελμάτων, μόνον και εφόσον κατευθύνονται από τα ίδια υψηλά πρότυπα επαγγελματικής ασκήσεως που αρμόζουν στις σχέσεις του με τους συναδέλφους τους διακοσμητές.

12. Θα θεωρεί ηθική υποχρέωσή του να ενθαρρύνει σπουδαστές που δείχνουν ενδιαφέρον για την διακόσμηση εσωτερικού χώρου και θα προσφέρει κάθε βοήθεια, οποτεδήποτε αυτή είναι δυνατή, στους νέους που μπαίνουν στο επάγγελμα.


Κάθε απόκλιση από αυτόν τον κώδικα ή κάθε πράξη επιζήμια στην Ένωσή του και στο επάγγελμα, θα εκλαμβάνεται σαν αντιεπαγγελματική συμπεριφορά, υποκείμενη σε συζήτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης που ανήκει.

Η Ένωση Διακοσμητών Βορείου Ελλάδος προσυπογράφει τον ανωτέρω κώδικα.

Θεωρώ πολύ ενδιαφέρουσα την καταγραφή αυτή και θα προσπαθήσω να την ολοκληρώσω.

Ας εντοπίσουμε πρώτα τα σημεία που χρήζουν περαιτέρω διερέυνησης και καταγραφής.

1.ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει την επαγγελματική και λοιπή δραστηριότητα του αρχιτέκτονα εσωτερικών χώρων;

απάντηση ο ίδιος ακριβώς που ορίζει κι οποιουδήποτε κτίζει κάτι το Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός Ν.1577/1985 όπως ισχύει μετά τον Ν.2831/2000

για να ενημερωθεί κανείς πάνω στο θέμα ευρύτερα και ειδικότερα καλό είναι να αγοράσει το βιβλίο του Δημ.Γ.Χριστοφιλόπουλου με τίτλο ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ τομος γ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ απο τις εκδόσεις Δίκαιο&οικονομία Π.Ν.Σακκούλας

2.Υποχρεώσεις προκύπτουν απέναντι στην πολιτεία οπότε έρχεται αμέσως μετά:

α.οι νόμοι του φορολογικού κώδικα για τους ελεύθερους επαγγελματίες ή εργολάβους ή αναλόγως τη μορφή της ενασχόλησης του αντίστοιχου αναγραφόμενου της έναρξης επιτηδεύματος στην εφορία.

β.ο κώδικας ασφαλιζομένων [στον ΟΑΕΕ ή ΟΓΑ για αυτοαπασχολούμενους και ΙΚΑ για ιδιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους]

γ.η εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο επαγγελματιών και βιοτεχνών και η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για τους αυτοαπασχολούμενους

δ.ο αρχιτέκτονας εσωτερικών χώρων κανονικά -σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη-έχει τις ίδιες απολαβές με τον αρχιτέκτονα μηχανικό αφού είναι αντίστοιχες οι εργασίες που αναλαμβάνει, όμως δεδομένου ότι στην Ελλάδα δεν υπογράφει τις μελέτες του, αφού δεν έχει επαγγελματικά δικαιώματα δηλαδή δεν μπορεί να εγγραφεί στο τεχνικό επιμελητήριο [αλλά ούτε και στο καλλιτεχνικό επιμελητήριο] οπότε σύμφωνα με το κράτος είναι ανύπαρκτος επαγγελματικά και μπορεί να θεωρηθεί ένας απλός έμπορος υπηρεσιών.


Μην σας ξεγελά το γεγονός ότι οι Αρχιτέκτονες είναι λίγο πιο οργανωμένοι λόγω Τεχνικού Επιμελητηρίου επειδή αντιμετώπισαν λόγω παλαιότητος το ζήτημα πιό νωρίς, είναι ακόμα ξέφραγο αμπέλι η κατάσταση και για κείνους.

Αυτή η κατάσταση κάποιους βολεύει, είπαμε σε προηγούμενο άρθρο ποιούς βολεύει: τους εκμεταλλευτές του συστήματος τους εργοδότες άρπαγες και τα τσιράκια τους στο υπουργείο παιδείας και οικονομίας.Μήν αφήνετε να σας εκμεταλλευονται οι άρπαγες.

Γραφτείτε σε διεθνείς συλλόγους Αρχιτεκτόνων εσωτερικών χώρων και ενημερωθείτε για το τι και πως συμβαίνει εκεί που έχουν λυθεί τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε εδώ και αιώνες όπως στη Γερμανία Αγγλία Γαλλία Ιταλία Αμερική και αλλού.

Παρακάμψετε το Ελληνικό κρατικό σύστημα χρησιμοποιώντας αυτή του την αοριστία επ'οφελεία σας.

Σας χρειάζεται γνώση και οργάνωση για τα θέματα αυτά ώστε να μην εξαρτάστε από ανύπαρκτη μέριμνα.Απλά είστε εκτεθειμένοι από κάθε άποψη.Άρα βοηθηθείτε απο ειδικούς χρειάζεστε σαν επαγγελματίες: λογιστή, δικηγόρο, συναδέλφους[σύλλογο-επιμελητήριο τους δασκάλους σας και τους συμφοιτητές σας] χωρίς λογιστή και δικηγόρο τα καταφέρνετε χωρίς τους υπόλοιπους θα απομονωθείτε και θα σβήσετε επαγγελματικά όσο κι αν είστε ταλαντούχος.Είμαστε όλοι οι άνθρωποι κοινωνικά όντα και πολύ περισσότερο οι καλλιτέχνες.

3.Επαφίεται η αμοιβή του Αρχιτέκτονα εσωτερικών χώρων στην εκάστοτε ισορροπία ζήτησης και προσφοράς που δύναται να διαμορφώσει με τους πελάτες του.

Αποτέλεσμα: όταν οι πελάτες δεν έχουν οικονομική άνεση πληρώνεστε λίγα όταν έχουν και θέλουν να την αξιοποιήσουν πληρώνεστε πολλά και βεβαίως η αγορά και οι δυνατότητες του δείχνουν στον κάθε επαγγελματία που να σταθεί και πώς.

Πάντως αρχικά καλό είναι να υπολογίζει κανείς τις ώρες ενασχόλησης με το αντικείμενο και να το κοστολογεί αντίστοιχα.Καλό είναι να πληροφορηθεί πώς πληρώνονται οι αρχιτέκτονες βάσει του κανονισμού αμοιβών του ΤΕΕ.

οφείλουμε να διασφαλιζόμαστε έναντι των αρπακτικών και των επιπόλαιων με ιδιωτικά συμφωνητικά.

Για να υπογράψει κανείς συμφωνητικό με το πελάτη θα πρέπει να έχει υπόψη του πως γίνεται

κι ακόμα καλύτερα να το φτειάξει συμβολαιογράφος ή δικηγόρος

υπογράφεται σε τρία αντίτυπα σφραγισμένα προσκομίζονται στην οικεία εφορία σφραγίζονται κρατάει η εφορία ένα αντίγραφο ένα ο εργοδότης και ένα ο μελετητής.

έτσι διασφαλίζονται και τα δύο μέρη και δεν υπάρχει θέμα συζήτησης ή διαφωνίας είναι όλα ξεκάθαρα.

σε επόμενη φάση θα δούμε για το βιομηχανικό σχεδιαστή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

διαφήμιση

Παρακολούθηση μέσω μηνύματος Follow by Email

ΑΡΧΕΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ

.

.

Ετικέτες

Αυτοκίνητο (21) μοτοσυκλέτα (18) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (17) ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ (13) Ελληνικός σχεδιασμός (13) ΓΛΥΠΤΙΚΗ (9) ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (9) βιομηχανικοί σχεδιαστές σήμερα (9) ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ (8) βιομηχανικός σχεδιασμός σήμερα (8) ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΕ ΠΗΛΟ (7) αισθητικοί προβληματισμοί (7) εκθέσεις (7) επικαιρότητα (6) κατασκευές (5) αντικείμενο (4) σύγχρονη τέχνη (4) Βασικό σχέδιο (3) ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (3) ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΤΟΙΧΟΥ (3) γραφιστική (3) η τέχνη γενικά (3) στόχοι ζωής (3) σύνθεση (3) 1.Η οργάνωση των Σχεδιαστών (2) ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΥΝΔΙΑΣ (2) ΒΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (2) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ (2) Ελληνικότητα (2) ΜΑΡΜΑΡΟΓΛΥΠΤΙΚΗ (2) ΠΙΝ ΑΠ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ (2) ΠΟΔΗΛΑΤΟ (2) αφίσσα (2) διαγωνισμός (2) διακόσμηση (2) ευζωία (2) ιστορία σχεδιασμού (2) μουσείο (2) πολιτισμός (2) προκατσκευασμένα κτίσματα (2) πρόσκληση (2) στύλ (2) χώρος (2) 0.οι στόχοι του ιστολογίου (1) 2.Κώδικας δεοντολογίας Σχεδιαστών (1) 2CV (1) 3.δικαιώματα των Σχεδιαστών (1) 500CC (1) MINI MOTO (1) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΣΣΙΓΟΝΗΣ (1) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΥΛΟΝΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (1) ΑΣΟΥΚΑ (1) ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (1) Ανάρτηση Καββαδά (1) ΒΙΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (1) ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ (1) ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΜΑΤΙΖ (1) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (1) ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ (1) ΕΥΡΩΠΗ (1) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ (1) ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (1) ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (1) ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΤΑΡΑΤΣΑ (1) ΛΑΜΙΝΕΙΤ (1) ΜΙΝΙ ΜΟΤΟ (1) ΜΠΕΡΤΟΝΕ (1) ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (1) ΝΤΟΥΡΟΣΤΙΚ (1) Νίκος Καββαδάς (1) ΟΡΙΤΣΟΝΤΙ (1) ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ (1) ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ (1) ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (1) ΣΤΟΥΚΟ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟ (1) Σχολή σχεδιασμού (1) ΤΕΧΝΗΤΗ ΠΕΤΡΑ (1) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΛΑΜΙΝΕΙΤ (1) ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΣΠΙΤΙΟΥ (1) ΦΥΤΑ (1) έπιπλο (1) αστεία (1) ζωγραφική (1) κομικς (1) μνημείο (1) μουσεία (1) περιοδικά σχεδιασμού (1) πληροφορίες χρηστικές (1) σ (1) τεχνολογία (1) φωτογραφική μηχανή (1)

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Ο ΧΟΡΗΓΟΣ

Ο ΧΟΡΗΓΟΣ
κάντε κλίκ στο εικονίδιο

εργαστήρι ΆυλονΣχεδιασμός

εργαστήρι  ΆυλονΣχεδιασμός
βραβείο σχεδιασμού Ζενέτος 92